๑.จังหวัดนครปฐมมีทั้งสิ้นกี่อำเภอ ?
๖ อำเภอ
๗ อำเภอ
๘ อำเภอ

๒.นครปฐมตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำใด?
เจ้าพระยา
บางปะกง
ท่าจีน

๓.วัดไร่ขิงตั้งอยู่ในอำเภอใด ?
สามพราน
อำเภอเมือง
พุทธมณฑล

๔.เดิมทีนครปฐมชื่อเมืองอะไร?
กำแพงแสน
พุทธปฐม
นครไชยศรี

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :